04-026 Warszawa
ul.Al.Stanów Zjednoczonych 51 p.208
tel. (22)517 78 41
tel.(+48)501 222 789
email: waorzechowski@wp.pl
www.osastudio.com
ORZECHOWSKI STUDIO ARCHITEKTONICZNE
Temat:                 Dom mieszkalny pięciorodzinny
Przeznaczenie:  Dom mieszkalny
Data:                     PaźŸdziernik 1999
Lokalizacja:         Warszawa,
Pow. użytkowa:  Mieszkań - 3689m2
Pow. całkowita: 427,0m2
Kubatura:             1505,0m3
Faza:                      Zrealizowany
Firma
Projekty
Referencje
Kontakt
Konkursy
|
Media
Linki
|
|
|
|
|