04-026 Warszawa
ul.Al.Stanów Zjednoczonych 51 p.208
tel. (22)517 78 41
tel.(+48)501 222 789
email: waorzechowski@wp.pl
www.osastudio.com
ORZECHOWSKI STUDIO ARCHITEKTONICZNE
Temat:                 Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - wolnostoj±cego
Przeznaczenie:  Budynek mieszkalny
Data:                     Listopad 2000
Lokalizacja:         Warszawa
Pow. użytkowa: Pow.istniejąca - 66,4m2
                              Pow.rozbudowy - 147,7m2
Pow. całkowita: 214,0m2
Kubatura:             933,0m3
Faza:                     Zrealizowany
Firma
Projekty
Referencje
Kontakt
Konkursy
|
Media
Linki
|
|
|
|
|