04-026 Warszawa
ul.Al.Stanów Zjednoczonych 51 p.208
tel. (22)517 78 41
tel.(+48)501 222 789
email: mail@studioorzechowski.pl
www.studioorzechowski.pl
ORZECHOWSKI STUDIO ARCHITEKTONICZNE
Konkurs na projekt szkoly - Haiti

Koncepcja architektoniczna przebudowy i rozbudowy budynku
Starostwa Powiatowego w Opocznie z zagosp. terenu.
Konkurs na Plac przed Muzeum Narodowym w Krakowie
Konkurs na hale dla kupcow ze Stadionu

Konkurs na siedzibe Urzedu Dozoru Technicznego w Krakowie
Firma
Projekty
Referencje
Kontakt
Konkursy
|
Media
Linki
|
|
|
|
|
Zagospodarowanie terenu przy przejsciu podziemnym
we Wroclawiu